ЦСИ-Охрид реализира информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Центар за Современи Истражувања Охрид / Qendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër, одржа информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“. На семинарот учествуваа претставници од неколку невладини организации од различни градови на Република Северна Македонија.Предавачите на Центар за Современи Истражувања Охрид / Qendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër, …

Read More »

Повик за учество во проект – Информативен семинар “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Центар за Современи Истражувања ОхридQendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër Објава: Повик за учество на информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“ Општа цел (и): е да се обезбеди „еднаков почеток“ на невладините организации за пристап до структурните фондови и кохезиските фондови на ЕУ, работејќи во две …

Read More »

ЦСИ – Охрид спроведе три обуки по проект за општински службеници со главна цел подигнување на знаења и вештини за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ

Спроведување на три обуки за вработените во општините на Република Северна Македонија. Обуките беа реализирани во Струга и во Скопје.Основна цел на обуката е да се зголемат знаењата и вештините на вработените во општината на тема: „Проектен менаџмент“. Во моментов, темата за зголемување на административниот капацитет на вработените во општината …

Read More »

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”. Qendra për Hulumtime Bashkëkohore mbajti konferencën përfundimtare për projektin e realizuar “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të …

Read More »

Презентација на проект Зголемување на административниот капацитет на општинските службеници за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Read More »

LAJMËRIM

Në lidhje me aktivitetin e paraparë në 12/ 03/ 2020 në Hotel New Star Shkup ora 11 “Seminare informative” të projektit Rritja e kapacitetit administrativ të administratorëve komunal për përgatitjen dhe menaxhimin me projekte, të financuara nga BE, ju informojmë se e njëjta do të shtyhet. Ky vendim vjen pas …

Read More »

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во врска со предвидената активност на 12.03.2020 во Хотел Нњу Стар Скопје 11 ч. „Информативни семинари“ на проектот „Зголемување на административниот капацитет на општинските службеници за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ“, ве информираме дека истата ке се одлжи. Ова одлука доаѓа како последица од воведените мерки од …

Read More »