TimeLine Layout

May, 2021

April, 2021

March, 2021

December, 2020

May, 2020

March, 2020

 • 12 March

  LAJMËRIM

  Në lidhje me aktivitetin e paraparë në 12/ 03/ 2020 në Hotel New Star Shkup ora 11 “Seminare informative” të projektit Rritja e kapacitetit administrativ të administratorëve komunal për përgatitjen dhe menaxhimin me projekte, të financuara nga BE, ju informojmë se e njëjta do të shtyhet. Ky vendim vjen pas …

  Read More »
 • 12 March

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Во врска со предвидената активност на 12.03.2020 во Хотел Нњу Стар Скопје 11 ч. „Информативни семинари“ на проектот „Зголемување на административниот капацитет на општинските службеници за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ“, ве информираме дека истата ке се одлжи. Ова одлука доаѓа како последица од воведените мерки од …

  Read More »