Home / CRC Journal Online / Revista CRC-Journal, nr. 6-7

Revista CRC-Journal, nr. 6-7

REVISTA nr.6-7

Check Also

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë …