Home / Publikime / Повик за учество во проект – Информативен семинар “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Повик за учество во проект – Информативен семинар “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Центар за Современи Истражувања Охрид
Qendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër

Објава: Повик за учество на информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Општа цел (и): е да се обезбеди „еднаков почеток“ на невладините организации за пристап до структурните фондови и кохезиските фондови на ЕУ, работејќи во две насоки: 1) зголемување на знаењето и градење на потребниот капацитет на НВО за соработка со структурните структури на ЕУ и кохезиони фондови и 2) подигање на свеста на државните институции одговорни за трошење на средствата во рамките на оперативните програми на ЕУ, при што невладините организации се претставуваат како нивен клучен партнер и корисник.

Специфични цели:

  1. Поттикнување на зголемување на капацитетот на НВО и на поволно опкружување за работа на невладиниот сектор;
  2. Подигнување на свеста.
  3. Воспоставување на добро име и меѓународен авторитет на Република Бугарија.
  4. Размена на искуство и добри практики.

Место: Hotel New Star Skopje
Време: 10:00 – 16:00
Рок на пријавување: 14. 05. 2021
емаил: csi.proekt@outlook.com
тел: 071 97 42 42
Учество: Со физичко присуство или онлине/вебинар

Овој проект е финансиран од:

Check Also

Revista CRC-Journal, nr. 6-7

REVISTA nr.6-7