Home / CRC Journal Online / Esma Terstena – PLANIFIKIMI I NJË FUSHATE SENSIBILIZUESE PËR TË DREJTAT NË PRONË TË GRUAS

Esma Terstena – PLANIFIKIMI I NJË FUSHATE SENSIBILIZUESE PËR TË DREJTAT NË PRONË TË GRUAS

Esma Terstena – PLANIFIKIMI I NJË FUSHATE SENSIBILIZUESE PËR TË DREJTAT NË PRONË TË GRUAS

Check Also

Klima biznesore nuk rezultoi te jete e ndikuar pozitivisht nga politikat qeveritare

Klima biznesore nuk rezultoi te jete e ndikuar pozitivisht nga politikat qeveritare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *