Recent Posts

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”.

Shoqata QHB-Ohër prezanton rezultatet e arritura nga projekti “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga BE-ja”. Qendra për Hulumtime Bashkëkohore mbajti konferencën përfundimtare për projektin e realizuar “Rritja e kapaciteteve administrative të administratorëve komunalë për përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve të …

Read More »