Home / Publikime / ЦСИ – Охрид спроведе три обуки по проект за општински службеници со главна цел подигнување на знаења и вештини за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ

ЦСИ – Охрид спроведе три обуки по проект за општински службеници со главна цел подигнување на знаења и вештини за подготовка и управување со проекти, финансирани од ЕУ

Спроведување на три обуки за вработените во општините на Република Северна Македонија. Обуките беа реализирани во Струга и во Скопје.
Основна цел на обуката е да се зголемат знаењата и вештините на вработените во општината на тема: „Проектен менаџмент“. Во моментов, темата за зголемување на административниот капацитет на вработените во општината е меѓу приоритетните области на локалната самоуправа. Со имплементација на проектот придонесуваме за зголемување на стапката на успешност во подготовката на предлог-проекти за европрограмите.
Курсот за обука е со времетраење од 16 студиски часа. При првичната подготовка од страна на тимот за управување со проекти, индикативниот рок за оваа активност беше јуни. Состојбата со ширењето на COVIT 19 е една од причините за продолжување на периодот на реализација на проектот и за промена на начинот на извршување на активностите. По повторени консултации, Менаџерскиот тим доби дозвола да спроведе обука во согласност со многу строги безбедносни мерки од страна на специјализантите и организаторите.
Говорници на обуката беа: Маја Јовановска – специјалист за ЕУ ​​фондови, раководител на секторот за ИПА фондови и соработка со ЕУ при Министерството за земјоделство, водостопанство и и шумарство на СРМ, Бошко Нелкоски – специалист по ЕУ – фондови, и Проф.д-р. Кашиф Бакиу, специјалист за евроинтеграции.

Проектот беше финансиран од Official Development Aid of the Republic of Bulgaria.

Наставната програма беше поделена на модули кои вклучуваат теорија и пракса:
Модул 1: „Главни програми на Европската Унија за финансирање проекти на општинските администрации“
– Модул 2: „Како да се подготви успешен предлог проект според програмите на ЕУ“
– Модул 3: „Имплементација на проекти во рамките на програмите на Европската Унија“
– Модул 4: „Грешки и проблеми во спроведувањето на проекти од програмите на ЕУ“
– Модул 5: „Можности за финансирање на реализација на општински проекти во рамките на програмите на ЕУ“
Модул 6: „Следење на спроведувањето на општинските проекти во рамките на програмите на ЕУ
Пристапот што се користи за време на обуката е интерактивен наставен метод со вкл. студии на случај. Практики

На секоја обука присуствува по 30 лица.
Целна група: вработени во општинската администрација и организации од невладиниот сектор кои работат во областа на локалната самоуправа,
Форма на образование: лице в лице и онлајн
План за организирање и спроведување на обуката: реализиран преку следните активности и подактивности:

Check Also

Revista CRC-Journal, nr. 6-7

REVISTA nr.6-7