Home / Publikime / ЦСИ-Охрид реализира информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

ЦСИ-Охрид реализира информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“

Центар за Современи Истражувања Охрид / Qendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër, одржа информативен семинар за проект “Поддршка за меѓународна размена на невладини организации“. На семинарот учествуваа претставници од неколку невладини организации од различни градови на Република Северна Македонија.
Предавачите на Центар за Современи Истражувања Охрид / Qendra për Hulumtime Bashkëkohore Ohër, зборуваа за целите на проектот. Најважна тема на проектот беше како да се обезбеди „еднаков почеток“ на невладините организации за пристап до структурните фондови и кохезиските фондови на ЕУ, работејќи во две насоки: 1) зголемување на знаењето и градење на потребниот капацитет на НВО за соработка со структурните структури на ЕУ и кохезиони фондови и 2) подигање на свеста на државните институции одговорни за трошење на средствата во рамките на оперативните програми на ЕУ, при што невладините организации се претставуваат како нивен клучен партнер и корисник.
Исто така се зборуваше и за поттикнување на зголемување на капацитетот на НВО и на поволно опкружување за работа на невладиниот сектор, како и подигнување на свеста. Други теми кои беа забележани се воспоставувањето на соработка со НВО-секторот во Република Бугарија како и размена на искуство и добри практики.
Семинарот беше реализиран во Скопје во Hotel New Star на 21. 05. 2021.

Овој проект е финансиран од:

Check Also

Revista CRC-Journal, nr. 6-7

REVISTA nr.6-7